Werkwijze

Individueel behandelplan

Bij een eerste bezoek aan Praktijk voor Verreiking zal als onderdeel van de behandeling een vraaggesprek, ook wel anamnese genoemd, afgenomen worden. Dit gesprek is nodig om meer te weten te komen over de precieze aard van lichamelijke klachten. Maar ook om inzicht te krijgen in levensloop en emoties. Kortom: waar stroomt de energie lekker, waar niet. De individuele behandeling wordt hierop afgestemd. In onderling overleg wordt vervolgens een behandelplan opgesteld. Dit kan bestaan uit een combinatie van verschillende technieken.
De behandelovereenkomst en privacyverklaring worden bij het eerste consult ondertekend door beide partijen.

Duur behandeling

Indien er specifieke klachten zijn is het raadzaam om binnen enkele weken een aantal healings te ondergaan. Over het algemeen kan daarna met een lagere behandelfrequentie volstaan worden.
Nadat het gewenste effect bereikt is, is het raadzaam om op regelmatige basis een ondersteunende behandeling te ondergaan om het energiesysteem in de juiste balans te houden.
Of gun jezelf zomaar een behandeling om lekker te ontspannen.

Hoe werkt het?

Er hoeft niets door jou gedaan te worden. Je kunt je helemaal overgeven aan het moment. Hoe heerlijk is dat!

Na afloop volgt een nabespreking en worden eventueel aanvullende tips meegegeven op het gebied van voeding, levenswijze en oefeningen ter versterking van het energieveld, bepaalde chakra's of meridianen.

Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie. Daarmee kom ik tegemoet aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben, kan via deze link worden gedownload. Indien er een klacht is, meld deze dan eerst bij de BATC. De BATC zal vervolgens een mediation traject starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt de klacht gemeld bij de geschillencommissie. Zie ook www.camcoop.nl

Noot: alle behandelingen bij Praktijk voor Verreiking kunnen een aanvulling zijn op andere behandelmethoden. De behandelingen zijn geen vervanging voor de reguliere geneeskunde. Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst je huisarts.

weg-naar-de-vrijheid-aura-healing-purmerend