Werkwijze

Openingstijden

De praktijk is open van dinsdag t/m donderdag tussen 10.00 uur en 16.00 uur en op vrijdagochtend. Uitsluitend op afspraak.

Eerste afspraak

Na het maken van de eerste afspraak ontvang je twee mails. De eerste mail is een bevestiging van de afspraak met een korte vragenlijst. Graag deze vragenlijst voorafgaand aan het eerste bezoek invullen. Dit hoeft slechts enkele minuten te duren.
De tweede mail bestaat uit de behandelovereenkomst en privacyverklaring die ik verpicht ben toe te sturen. Indien je akkoord bent, kunnen de ontbrekende persoonlijke gegevens ingevuld worden.

Individueel behandelplan

Bij een eerste bezoek aan de praktijk zal als onderdeel van de behandeling een intake afgenomen worden. Dit gesprek is nodig om meer te weten te komen over de hulpvraag, maar ook om inzicht te krijgen in de achterliggende aard van de klachten. De individuele behandeling wordt hierop afgestemd. In onderling overleg wordt vervolgens een behandelplan opgesteld. Dit kan bestaan uit een combinatie van verschillende technieken.

De intake bij natuurcoaching wordt besproken tijdens de eerste sessie op locatie in de natuur.

Duur behandeltraject

Indien er specifieke klachten zijn is het raadzaam om binnen enkele weken een aantal healings te ondergaan. Over het algemeen kan daarna met een lagere behandelfrequentie volstaan worden.
Nadat het gewenste effect bereikt is, is het raadzaam om op regelmatige basis terug te komen voor een ondersteunende behandeling om het energiesysteem in de juiste balans te houden.

Natuurlijk is het ook altijd mogelijk om gewoon voor een ontspannen moment voor jezelf langs te komen.

Bij natuurcoaching adviseer ik een traject van minimaal vijf sessies.
Na het afronden van het natuurcoachingstraject bestaat de mogelijkheid om af en toe een losse sessie te boeken om te kijken waar je in de loop van de tijd tegenaan bent gelopen.

Hoe werkt het tijdens een behandeling in de praktijk?

Er hoeft niets door jou gedaan te worden. Je kunt je helemaal overgeven aan het moment. 

Na afloop van de behandeling volgt een nabespreking en worden eventueel aanvullende tips meegegeven op het gebied van voeding en lifestyle. Ook kunnen er oefeningen worden meegegeven ter versterking van het energieveld, bepaalde chakra's of meridianen.

Geschillencommissie Complementaire Behandelvormen

Als BATC therapeut beschik ik over een aansluiting bij een geschillencommissie. Daarmee kom ik tegemoet aan de eis zoals die door de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) verplicht wordt gesteld. Het reglement behorende bij de Geschillencommissie waarbij ik aangesloten ben, kan via deze link worden gedownload. Indien er een klacht is, meld deze dan eerst bij de BATC. De BATC zal vervolgens een mediation traject starten. Indien dit geen bevredigende oplossing biedt, wordt de klacht gemeld bij de geschillencommissie. Zie ook www.camcoop.nl

Noot: alle behandelingen bij Praktijk voor Verreiking kunnen een aanvulling zijn op andere behandelmethoden. De behandelingen zijn geen vervanging voor de reguliere geneeskunde. Raadpleeg bij medische klachten altijd eerst je huisarts.

weg-naar-de-vrijheid-oosterse-massage-purmerend