Vijf natuurgerichte principes

Energie

Alles in en om ons heen bestaat uit energie.
Wereldwijd wordt energie gezien als de basis van het leven. Energie vormt de basis bij de behandelingen van de BATC therapeut. Er kan pas worden gewerkt aan de overige principes, prikkeloverdracht, drainage, voeding en geestelijk welzijn, wanneer je energiehuishouding op orde is. Zonder energie functioneert het lichaam niet optimaal en kan er geen genezing plaats vinden. Het is een eerste proriteit om te zorgen dat je over voldoende energie beschikt, dat er een evenwichtig stromen van de energie plaats vindt en dat eventuele blokkades worden opgeheven.

Door middel van de diverse healing methodes die Praktijk voor Verreiking toepast, kan de geblokkeerde energie weer stromen en wordt nieuwe energie toegevoegd. Denk hierbij aan Reiki, Aura- en Chakrahealing, maar ook natuurcoaching. Om beter in je eigen kracht te staan en je energieveld te versterken kunnen technieken aangereikt worden zoals Shin-Do.

Prikkeloverdracht

De prikkeloverdracht komt tot stand via het zenuwstelsel. Via de hersenen worden prikkels via het zenuwstelsel naar de rest van je lichaam gestuurd. Maar ook andersom worden prikkels vanuit je lichaam naar je hersenen gestuurd. Het zenuwstelsel is het communicatienetwerk, ofwel "de telefoonlijn", van je lichaam. Pijnprikkels bijvoorbeeld hebben een functie om bij bepaalde situaties juist en snel te kunnen reageren. De prikkeloverdracht zorgt er ook voor dat bepaalde signalen, bijvoorbeeld over wat je nodig hebt voor herstel, aan het lichaam worden doorgegeven. Een goede prikkeloverdracht is onmisbaar om goed te kunnen functioneren en herstellen.

Ook hierbij past Praktijk voor Verreiking diverse behandelvormen toe, in de vorm van healing.

Drainage

In het dagelijks leven heeft ons lichaam regelmatig te maken met overbelasing door afvalstoffen. Enkele oorzaken van buitenaf kunnen zijn: het inademen van vervuilde lucht (zware metalen) of bepaalde stoffen zoals restanten van pesticiden, dioxines of bepaalde toevoegingen in onze voeding. Daarnaast kan ons lichaam zelf een overbelasing van afvalstoffen creëren doordat bijvoorbeeld ons lymfesysteem of bloedcirculatie niet optimaal functioneren. Ons lichaam is onder gunstige omstandigheden in staat om de meeste afvalstoffen zonder problemen uit te scheiden via onze uitscheidingsorganen. Soms echter is het wenselijk om het lichaam daarin te ondersteunen en te stimuleren. Wanneer er teveel afvalstoffen in het lichaam aanwezig zijn, bijvoorbeeld in onze darmen, dan kunnen voedingsstoffen ook niet goed meer worden opgenomen. 

Door een behandeling met Reiki, Aura- en/of Chakrahealing kunnen afvalstoffen op zowel geestelijk als lichamelijk niveau verwijderd worden. Niet alleen worden met deze healing methodes blokkerende denkpatronen en gevoelens afgevoerd. Maar ook door erover te praten, erover te brainstormen hoe hier anders mee kan worden omgegaan, door het los te laten, vindt er een afvoerproces plaats. 

Voeding

Voeding onderhoudt je cellen en voorziet deze van brandstof. Je dagelijkse voeding is één van de belangrijkste componenten voor een fit en gezond lichaam en een scherpe geest. 
Bepaalde voedingsmiddelen worden niet door iedereen even goed verdragen. Dit kan een tijdelijke kwestie zijn. Door gerichte voedingsadviezen kan dit in gunstige zin veranderen. Het is belangrijk dat je de juiste voedingsmiddelen, passend bij je constitutie en omstandigheden, tot je neemt en dat in de juiste hoeveelheden.

Door de opleidingen en de nodige bijscholingen die ik in de loop der jaren gevolgd heb, kan ik je hiermee een duw in de goede richting geven. Ik kijk hierbij o.a. naar chakra's die verstoord zijn en welke voedingsmiddelen juist voedend of verstorend werken op deze chakra's. 

Geestelijk welzijn

Naast de voorgaande principes beïnvloeden emotionele, mentale en spirituele aspecten jouw gezondheid en welzijn. Bewustzijn over je belemmerende denk- en gedragspatronen is buitengewoon belangrijk. Dit voor het geestelijke maar ook fysieke welzijn. Door zorgen of andere geestelijke spanningen kunnen veel klachten, zoals maagklachten, hoofdpijn of verkrampte spieren ontstaan. Je leert de belemmerende denk- en gedragsproblemen op een gezonde manier te veranderen, te doorbreken of los te laten. Dit voor een zo goed mogelijk herstel, maar ook om in de toekomst in balans te blijven.

Als laatste stap is het dus belangrijk op zoek te gaan naar deze patronen en te kijken hoe deze op een gezonde manier doorbroken en losgelaten kunnen worden. Door je bewust te worden van belemmerende geestelijke voeding en deze op een andere manier te benaderen, zal er sneller genezing plaatsvinden. Tijdens de consulten is ruimte voor het bespreken hiervan. In een veilige omgeving kun je je verhaal kwijt. Samen kijken we of er zaken zijn die je kunt veranderen, die je anders kunt benaderen, activiteiten of personen die je "voeden" of die je juist energie kosten. En hoe je hiermee om zou kunnen gaan. Mogelijk komen hier lifestyleadviezen uit voort die op jou als individu zijn afgestemd. 
Natuurcoaching kan hierbij een doorbraak betekenen. Maar ook door behandelingen met Reiki en de andere healing methodes kunnen denk- en gedachtepatronen tijdens het proces veranderen.

weg-naar-de-vrijheid-oosterse-massage-purmerend