Aurahealing

Tijdens een Aurahealing tast ik het energieveld (aura) af en kan daardoor vaststellen of er verstoringen of energietekorten zijn. Ook kunnen de kleuren van het auraveld in kaart gebracht worden. Dit alles kan van invloed zijn op zowel het auraveld, als het fysieke lichaam, mentale en emotionele gesteldheid, en de chakra's. Vervolgens worden de vastzittende energieën in de diverse energielagen met de handen losgemaakt en energetisch gerepareerd, de energietekorten worden aangevuld en het aura wordt op de juiste "kleur gebracht".

Als healer en reader werk ik klachtgericht op zowel fysiek, emotioneel, mentaal als spiritueel gebied. Met als doel alle elementen in balans te brengen, in een staat van "heelheid" te brengen. Dit kan ook preventief gebeuren.

Een Aurahealing wordt doorgaans gecombineerd met een Chakrahealing.

Laat even weten hoe je mijn Aurahealing ervaren hebt

Meer informatie:

Energetisch healen is het helen van de mens d.m.v. het helen van het energieveld. Dit veld dat iedereen om zich heen heeft, wordt ook wel aura genoemd. Dat we een aura niet zien, betekent niet dat het niet bestaat. Uit wetenschappelijk onderzoek en door steeds geavanceerdere apparatuur die de aura kan meten, is bewezen dat er een energieveld, een krachtveld, rondom ons lichaam aanwezig is.

Dit auraveld bestaat uit verschillende lagen en net als met het fysieke lichaam kunnen hierin verstoringen optreden. Elke blokkade en zelfs een blokkade die nog aan het ontstaan is in de vorm van je gedachten, emoties en leefpatronen heeft een directe weerslag op je totale energieveld. Delen hiervan kunnen overactief worden, verharden of worden juist zwakker. Met een Aurahealing wordt het energieveld in balans gebracht.

Om het healingtraject nog completer te maken, kunnen er extra technieken toegepast worden, zoals het opsporen van verstorende energieën. Dit kunnen negatieve patronen zijn die een eigen leven zijn gaan leiden. Maar vaak zijn het negatieve energieën van mensen en situaties om de persoon heen die het energieveld zijn binnengedrongen. Als ware het een virus. Deze energieën worden energetisch verwijderd.

Het energieveld kan vervolgens worden geoptimaliseerd. Bijvoorbeeld door het terugbrengen van mogelijk verloren zieledelen (door trauma’s of situaties uit de vroege jeugd tot aan nu). Delen van de persoonlijkheid die vergeten of onderdrukt zijn, worden daardoor gestimuleerd en weer teruggebracht. Je bent dan weer “heel”.

weg-naar-de-vrijheid-aroma-therapie-purmerend
aurahealing-purmerend